Seuran esittely - Keuruun Kisailijat

Seuran toimisto on Kipinällä.

Keuruun Kisailijat ry

Pl 55
42701 Keuruu
0440 720620

Toimisto Kipinällä


Hallitus

Seuran syyskokous vahvistaa puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Puheenjohtaja hoitaa yhdessä sihteeri ja taloudenhoitajan kanssa seuran päivittäistä hallintoa. Lajijaostoilla on omat johtokuntansa.

Hallituksen kokoonpano


Jäseneksi  liittyminen

Uudet jäsenet voivat liittyä seuraan ilmoittamalla jäsenrekisterin pitäjälle joko sähköpostilla tai postitse.
Uutta jäsentä pyydetään ilmoittamaan seuraavat tiedot:
nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Lue lisää...


 

Keuruun Kisailijat ry

TIETOSUOJAOHJE 15.5.2018

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tämä tietosuojaohje on tarkoitettu seuran toimijoille, hallituksen jäsenille, ohjaajille, valmentajille, tuomareille, joukkueenjohtajille sekä muille, jotka ovat mukana organisoimassa seuran toimintaa.

Henkilöt, jotka käsittelevät seuran toiminnassa tarvittavia henkilötietoja, ovat velvollisia noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetusta, hyvää tietojenkäsittelytapaa, henkilöiden yksityisyyden suojaa sekä yleistä huolellisuutta.

Henkilötietojen keräämiselle on seurassa aina oltava toiminnan kannalta merkittävä peruste, mitä tietoja kerätään ja miksi? Henkilötietoja kerätään aina vain minimitiedon verran. Henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja niitä säilytetään suojattuna. Henkilötietoja kerättäessä, henkilölle on kerrottava, miksi hänen tietojaan kerätään ja mihin niitä käytetään. Tiedon keräysvaiheessa voidaan viitata seuran yleisiin tietosuojakäytäntöihin, jotka löytyvät seuran nettisivuilta.

Tietoturvaohjeet, joiden noudattamista seura velvoittaa toimijoiltaan:

1. Mikäli käsittelet luottamuksellisia paperiaineistoja, huolehdi niiden asianmukaisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä.

2. Vanhentuneet, turhat ja virheelliset tiedot on tuhottava asianmukaisesti.

3. Älä lähetä sähköpostissa henkilöiden henkilötunnuksia tai muuta arkaluontoista tietoa.

4. Sinulla on rekisterien katselu- ja käyttöoikeus ainoastaan tehtäviesi edellyttämiin tietoihin.

5. Kaikkien seuran toiminnassa käytettävien tietokoneiden on oltava ajantasaisesti suojattu

6. Toiminnassa saatuja henkilötietoja ei saa jakaa ulkopuolisille

7. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja joko luovutettavaksi tai tarkastettavaksi. Ennen tietojen luovuttamista on aina varmistuttava tiedustelijan henkilöllisyydestä.

8. Havaitsemistasi tietovuodoista, tietosuojarikkomuksista tai sellaisen yrityksistä tulee ilmoittaa välittömästi seuran hallitukselle.

 

PDF-tiedostoTietosuojaohje Keuruun Kisailijat.pdf (332 kB)
Tietosuojan toteuttamisen ohje kaikille seuran toimijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja.

Seuran yhteystietoja

Keuruun Kisailijat ry
PL 55
42701 KEURUU

Puh. 0440 720620

Perustettu
13.9.1914

Historiaa, Matti Harju

Keuruun Kisailijat ry