Harjoituskieltoalue

Harjoituskieltoalue on keltaisella merkittynä kartassa.