Valvojan lausunto

Valvojan lausunto

Mahdollisesti tulossa....Kts kilpailuohje - siinä huomioitavat asiat

 

Vesa Mäntylä