Toimintasuunnitelma 2013 - Keuruun Kisailijat

Keuruun Kisailijat  Hallitus / Syyskokous 2013 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

Keuruun Kisailijat ry on 1914 perustettu yleisseura, joten vuosi 2013 on 99. toimintavuosi. Seura  tarjoaa liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia kunakin vuonna syyskokouksessa päätettävien jaostojen ja lajien piirissä niin harraste- kuin aktiiviliikkujille. 

Seuran päätehtävä jakautuu kolmeen alueeseen, jota ovat 

  • lasten ja nuorten liikunta,
  • aikuisväestön kuntoliikunta ja
  • kilpaurheilu.

Lasten ja nuorten liikunnalla seura pyrkii edistämään kasvatuksellisesti lasten terveyttä sekä henkistä hyvinvointia ja ehkäisemään syrjäytymistä. Aikuisväestön kuntoliikunta nähdään entistä tärkeämmäksi aikuisväestön terveyttä ja jaksamista edistäväksi toiminnaksi.

Keuruun Kisailijat haluaa tukea taloudellisten resurssiensa mukaisesti jäsentensä kilpaurheilua. Urheilijoiden menestys tuo seuralle ja koko paikkakunnalle myönteistä julkisuutta ja näkyvyyttä. Myös omanseuran järjestämät kilpailut tuovat myönteisiä kokemuksia ja luovat yhteisöllisyyttä.

Pääseuran hallituksen rooli tulee edelleen olemaan toimintaedellytysten luominen sen alaisuudessa toimiville jaostoille ja kyläseuroille. Samalla pääseuran on pyrittävä luomaan jaostojen kesken avoin vuorovaikutus sekä edistettävä erityisesti jaostojen nuorisotoimintaa.

Seuran hallinnon merkittävä tehtävä myös vuonna 2013 on hoitaa yleishallintoa  kustannustehokkaalla tavalla.  Pääseura huolehtii ennen kaikkea seuratoimiston yleiskuluista. Tulot pääseura saa jäsenmaksuista, mahdollisista yhteisistä tapahtumista ja tarvittaessa jaostojen avustuksista.

Pääseuran rooliin kuuluu mukanaolo kaikissa suurimmissa tapahtumissa kuten 2013 Nuorten  SM-hiihdoissa  ja juhannuskisoissa. Vuoden aikana edistetään myös seuran 100-vuotishistorian valmistumista,  ja varaudutaan 100-vuotisjuhlavuoteen muun muassa asettamalla juhlatoimikunta alkuvuodesta.  

Seuran toiminnan kehittämiseksi hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain.

Keuruulla 15/11 .2012 

Keuruun Kisailijat ry:n hallitus  

Osmo Kärkkäinen                                                    Katri Paananen   

Puheenjohtaja                                                           Sihteeri